statistik, tabeller och räkenefakta

 

Samhälle och Skola

i Flens kommun- Hör ihop!

En protestsida mot ett tänkt beslut i Flens Kommunstyrelse att genomdriva ett skolstruktur projekt och lägga ner flertalet skolor i kommunens orter utan att ha ett ordentligt underlag för samhällskonsekvenser, budget och målbild.

 

LÄS VAD SOM HÄNDER OCH KOMMENTERA PÅ BLOGGEN

 

Ortsutvecklingen ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommun-delarna stärks och till att Flens kommuns vision för 2019 kan förverkligas. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens stoltheter.

 

- flen.se

Jag växte upp i en sovort. Det första jag gjorde när jag kunde var att flytta därifrån.

 

Inget kan få mig tillbaka för vad skall jag göra där?

  • Ingen service
  • Inga jobb

 

Då finns det bättre ställen med både service och jobb!

 

 

 

- Tore

Statistik,

Räknefakta och Tabeller

OM

lite av varje som hör hit!

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrfakta---(under arbete)

 

För dig som är intresserad av lite räknefakta och statistik om skolprojektet,Flens kommun etc

 

Den grupp som arbetar med att den här protesten om att bygga en storskola i Flensamt ta beslut om skolstruktur på lösa grunder har en aktiv grupp som tittar på statistik, räknar och pratat med professorer/forskare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning

Kortfakta

Räkneexempel

Kommunen vill bygga en storskola

kostnad ca 150 miljoner kronor

När man bygger i en kommun idag så beror värdet på den slutliga byggnaden vad kommunen har för 'byggvärde'.

 

I Flen är byggvärdet 0,84

 

 

Det innebär att om man i Flens kommun skall bygga ett nytt hus för 1 000 000 kr (1 milj kr) så är värdet när huset är klart

840 000 kr.

 

Dvs man har redan gjort en förlust på 160 000 kr.

 

För att bygga en ny skola på 150 miljoner kronor blir räkneexempelt:

 

150 milj*0,84= 126 milj

 

Dvs när skolan blir klar har kommunen gjort en förlust på 24 milj kronor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är inte ensamna Vårt samhälle stödjer oss!

Malmabygdens Byarådet, Styrelsen för Malmabygdens Hembygdsgård, Dunker -Lilla Malma församling, Malmköpings IF, Malköpings Gymnasterna, Styrelsen för Malmköpings IBF , Malmköpings Alpina skidförening m fl

Vikten av en bra beslut i Flens kommun

 

Att Flens kommun tagit tag i inte bara näringsliv och ortsutveckling utan också skolan känns väldigt bra. Vi som innvånare ser också resultaten av det som börjar hända.

 

I Färdplan Flen och i ortsutvecklingsprojekten har man arbetat tillsammans med ortsborna. I skolprojektet har man valt en helt annan väg och den grundläggande mycket bra bakgrunden att skapa en bättre skola har helt kommit ur fokus. Att dessutom ta beslut i en fråga som berör hela kommunen från ett projekt som hade ENDAST till uppdrag att titta helt förutsättningslöst en skola kunde förbättras.

 

Ett sådant projekt måste naturligtvis följas upp med projekt som tittat detaljerat på hur konsekvenserna kommer att bli, hur det skall finansieras, vad det kostar etc

 

En debatör skriv i ekuriren Besinna er! - det var en mening som man inte hört på länge men som verkligen passar in i detta

 

BESINNA ER!