Så här påverkas du

 

Samhälle och Skola

i Flens kommun- Hör ihop!

En protestsida mot ett tänkt beslut i Flens Kommunstyrelse att genomdriva ett skolstruktur projekt och lägga ner flertalet skolor i kommunens orter utan att ha ett ordentligt underlag för samhällskonsekvenser, budget och målbild.

 

LÄS VAD SOM HÄNDER OCH KOMMENTERA PÅ BLOGGEN

 

Ortsutvecklingen ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommun-delarna stärks och till att Flens kommuns vision för 2019 kan förverkligas. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens stoltheter.

 

- flen.se

Klart att högstadiet skall vara kvar, det har ju format oss alla och se hur bra det har gått för oss trots att det varit en lång väg! :)

 

- Pernilla Pe Carlsson

Så här kan

DU

påverkas av skol-struktur förslaget!

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolstrukturprojektet påverkar oss alla!

 

Det är inte bara vi som är familjer och våra barn som kommer att påverkas om kommunen tar ett oöverlagt beslut att lägga

ner vår orts skolor eller delar av dem.

 

Det är inte bara vi familjer som kommer att påverkas av skolstrukturprojektet. Det är vi allihop!

Kommunen tänker ta ett beslut den 25 november som rör hela kommunens invånare samt dina skattepengar utan att ha ett ordentligt underlag.

 

Man tänker ta beslut utan att ha underlag för:

 

  • Hur mycket det kommer att kosta
  • Vad som kommer hända med de orter som blir av med stora arbetsgivare
  • Vad som kommer hända med näringsliv och föreningar på de orter som blir av många som idag arbetar på lokalt på orten

 

Från kommunen sida tänker man sig bl a att högstadieskolorna i Malmköping och Hälleforsnäs skall tas bort så skall man istället bygga EN NY skola inne i Flen och den beräknade lösa siffra för detta är :

150 miljoner kronor- av dina skattepengar!

 

Vi anser att om man har 150 miljoner att investera i skolan är då en NY skola det man vill ha?

 

Att renovera de existerande skolor kostar ca 30 miljoner kronor. Vad skulle man inte kunna göra för de övriga 120 miljoner kronorna?

(om de nu fanns! Det finns ju ingen framtagen finansieringsplan eller budget!)

 

 

 

 

 

Detta händer

Detta blir konsekvensen

Några frågor till dig

5 st skolor läggs ner helt eller delvis i orterna Sparreholm, Mellösa, Malmköping, Hälleforsnäs och Flen

Din ort kanske förlorar sin största eller en av sina största arbetsgivare.

 

 

Hur kommer din ort att påverkas av att inte ha arbetsplatser på orten?

 

 

 

Hur kommer servicen lokalt i form av butiker, mataffärer etc att påverkas om en stor arbetsplats läggs ner?

 

 

 

 

Hur kommer föreningslivet att påverkas om flera vuxna och barn pendlar ?

 

 

 

 

Vad händer med de som kanske blir arbetslösa och inte är utbildade? Arbetslöshet?

 

 

Man skall bygga en central skola i Flen

Kostnad ca 150 miljoner kronor det skulle kosta ca 30 miljoner att renovera befintliga

 

Hur mycket tror du det kommer att komma ur din plånbok i form av skattepengar?

 

 

 

 

Om man tycker att skolorna skall läggas ner och centraliseras. Finns det något mer som vi har på orterna som kan centraliseras?

 

Vårdcentralerna? (vad skulle en centralvårdcentral kosta)

 

 

 

 

Vad händer med befintliga skolor? Tomma?

 

Kommunen säger att man skall hyra ut dem eller sälja.

 

Om man frågar en som äger en kommersiell fastighet i Flens kommun vet de att det inte är 'bara att hyra ut' eller 'bara att sälja'.

 

Köparna/hyresgästerna står inte i kö!

 

 

Fler som som pendlar

 

Konsekvensen av att skolor skall läggas ner gör att fler kommer att pendla speciellt 'yngre' personer.

 

Uppskattningsvis så pendlar idag en person i familjen i ca 70% av ortens arbetsförda

Om fler familjer får en situation där båda pendlar - hur stort blir incitamentet att bo just på din ort och inte närmare där man arbetar?

 

 

 

 

Vad händer med viljan att flytta hit till våra fina orter (och öka kommunens inkomster genom mer skatteintäkter) ?

 

 

 

 

 

 

 

Hur kommer din ort att se ut dagtid? Full av aktiviteter eller tom och ödslig

 

 

 

 

 

Vi är inte ensamna Vårt samhälle stödjer oss!

Malmabygdens Byarådet, Styrelsen för Malmabygdens Hembygdsgård, Dunker -Lilla Malma församling, Malmköpings IF, Malköpings Gymnasterna, Styrelsen för Malmköpings IBF , Malmköpings Alpina skidförening m fl

Vikten av en bra beslut i Flens kommun

 

Att Flens kommun tagit tag i inte bara näringsliv och ortsutveckling utan också skolan känns väldigt bra. Vi som invånare ser också t mycket börjat hända i orterna genom ortsutvecklingsprojekten.

 

I Färdplan Flen och i ortsutvecklingsprojekten har man arbetat tillsammans med ortsborna.

I skolprojektet har man valt en helt annan väg och den grundläggande mycket bra bakgrunden att skapa en bättre skola har helt kommit ur fokus. Att dessutom ta beslut i en fråga som berör hela kommunen från ett projekt som hade ENDAST till uppdrag att titta helt förutsättningslöst en skola kunde förbättras.

 

Ett sådant projekt måste naturligtvis följas upp med projekt som tittat detaljerat på hur konsekvenserna kommer att bli, hur det skall finansieras, vad det kostar etc

 

En debatör skriv i ekuriren Besinna er! - det var en mening som man inte hört på länge men som verkligen passar in i detta

 

BESINNA ER!