Partiernas åsikt

 

Samhälle och Skola

i Flens kommun- Hör ihop!

En protestsida mot ett tänkt beslut i Flens Kommunstyrelse att genomdriva ett skolstruktur projekt och lägga ner flertalet skolor i kommunens orter utan att ha ett ordentligt underlag för samhällskonsekvenser, budget och målbild.

 

LÄS VAD SOM HÄNDER OCH KOMMENTERA PÅ BLOGGEN

 

Ortsutvecklingen ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommun-delarna stärks och till att Flens kommuns vision för 2019 kan förverkligas. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens stoltheter.

 

- flen.se

Korta citat från Insändare i Ekuriren

 

Med anledning som anges i den gjorda enmansutredningen har vi respekt för - att förbättra de dåliga skolresultaten i Flenskommun.

 

Besinna er!

- Sven Britton

Så här

säger

VÅRA

lokala politiska partier!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad säger våra lokala politiska partier?

 

Liksom övriga är det klart att våra lokala politiska politikerna är positiva till att skolan skall förbättras, men i skolstruktur frågan skiljer det sig

 

Den fråga som vi främst belyst i vår rundringning till de politiska partieran är att förändringen i Skolstrukturen.

 

Den fråga vi ställt är:

 

Hur ställer ni er till skolstruktur förslaget?

 

Vi har inte fått tydliga resultat ännu från våra politiker och håller detta öppet.

 

Vill du ha mer information om skolstruktur förslaget? Läs här (själva förslaget börjar på sid 29)

 

 

Gör som många av oss! Lova Er själva att INTE rösta på något av de partier som kommer stödja skolprojektet i nästa kommunalval!

Namn

Ej svarat/eller annat

Positiv till skolstruktur förslaget

Negativ till skolstruktur förslaget

A2000

 

 

 

Centerpartiet

 

 

 

Folkpartiet

 

 

FP yrkar återremiss!

Kristdemokraterna

 

 

 

Miljöpartiet

 

 

 

Moderaterna

 

 

 

Socialdemokraterna

 

 

 

SverigeDemokraterna

 

 

 

Vänsterpartiet

 

 

 

 

 

 

 

Var med och påverka Din röst behövs

Maila kommunen och/eller dina politiker--vi gör det enkelt att göra DIN röst hörd-Klicka här

Barnens utbildning i Flens kommun

 

Det är verkligen viktigt att barnen får en bra utbildning i en fungerande och stimulerande skola. Det är också viktigt att man följer den lag som vi har i Sverige när det gäller skolan. Många av oss föräldrar anser att skolan är så viktig att vi gör viktiga livsval med barnens bästa för ögonen.

 

I Malmköping kunde vi tydligt se vad en stark vision, uttalad tydligt mål och handlingskraft kunde göra på kort tid med

den numera avsatta rektorn.

 

Det går att göra skolan bra utan att splittra kommunen!

 

Små skolor behöver inte vara dåliga

 

Ambitionen i Flen är att lyfta elevernas betyg. Då blir det bakvänt att lägga ned de mindre skolorna vars elever gör bra ifrån sig.

 

Tömda skolor i Sparreholm och Mellösa och ett enda stort högstadium för samtliga elever i Flens kommun. Det var knappast detta kommuninvånarna väntade sig när Skolprojektet drog igång för snart två år sedan, då det sades att målet var att väsentligt höja elevernas kunskapsnivå.

 

Det finns en del övrigt att önska vad gäller hur kommunen har handskats med projektet. Hur intresserad av att veta vad eleverna tycker är man när man tillhandahåller ett arbetsmaterial och diskussionsunderlag som är skrivet på kanslisvenska?

Är det meningen att de berörda ska känna sig nöjda med att det "kommer att finnas en lättillgänglig populärversion när det finns ett beslut"?

 

Den 5 oktober hölls en workshop för föräldrar där ett preliminärt förslag på strukturöversyn presenterades. På blott elva dagar ska sedan alla de synpunkter som samlats in ha sammanställts.

 

Den 16 oktober ska nämligen styrgruppen ha ett färdigt förslag, som sedan ska presenteras barn- och utbildningsnämnden den 18 oktober. Det låter väldigt mycket som om projektgruppen redan har sitt förslag klart – innan synpunkterna samlats in.

Skolprojektet är en tjänstemannaprodukt. Det finns inte en enda förtroendevald så långt ögat når i vare sig styr- eller projektgrupp. Att projektet då sägs lyda under kommunfullmäktige känns inte förtroendeingivande.

 

Vem eller vilka ska kommuninvånarna ställa till svars om det inte blir bra? Och hur? Det är den tjänstemannatunga styrgruppen som slår fast hur förslaget till ny skolstruktur ska se ut. Tills dess att barn- och utbildningsnämnden på fredag får det färdiga förslaget på sitt bord kallas det för arbetsmaterial, och hålls med andra ord hemligt.

 

Barn- och utbildningschefen, Cecilia Vikström, sade till EK i september att Flen måste ha en pedagogisk och kostnadseffektiv organisation så att så mycket pengar som möjligt går till barnens lärande. Det är dock lite illavarslande att man sätter Essunga kommun som förebild.

 

Essunga kommun satt 2007 i en sits som liknade Flens. Kommunen bestämde sig då för att göra vad de kallade för en synvända. Tre år senare var alla nior var behöriga till gymnasiet och betygen bland de bästa i landet.

Det är en frestande tanke att bara på tre år lyckas lyfta betygen från botten till toppen. Vem skulle inte vilja det? Men ser man till de nationella proven i Essunga var resultaten 2010 nätt och jämnt genomsnittliga. Fler än varannan fick högre betyg i förhållande till vad eleven presterat vid de nationella proven.

 

Något måste förvisso göras åt de dåliga skolresultaten i Flens kommun, men den allvarligt menade synvändan får inte bli en synvilla.

Flens kommun får se upp med hur den handskas med projektet. Med ambitionen att höja elevernas resultat förefaller det orimligt att lägga ned fullt fungerande mindre skolor, vars elever gör bra ifrån sig.

 

Det blir svårt att motivera varför det betraktas som dyrt och onödigt att bussa elever från Flens tätort till omkringliggande småorter, men en kostnad man får ta när det gäller att bussa i omvänd riktning.

 

Ledare från Esilstuna Kuriren