Din röst

 

Samhälle och Skola

i Flens kommun- Hör ihop!

En protestsida mot ett tänkt beslut i Flens Kommunstyrelse att genomdriva ett skolstruktur projekt och lägga ner flertalet skolor i kommunens orter utan att ha ett ordentligt underlag för samhällskonsekvenser, budget och målbild.

 

LÄS VAD SOM HÄNDER OCH KOMMENTERA PÅ BLOGGEN

 

Gör

DIN

röst hörd!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du protestera?

Så här enkelt blir din röst hörd

 

Det är viktigt att vi alla protesterar om vi vill ha kvar en

kommun med flera levande samhällen

 

På denna sida hittar du mallar som du kan kopiera och sedan maila eller skicka per brev till kommun och politiker. Detta är bara för att underlätta för dig, men det går naturligtvis också bra att skriva fritt ur hjärtat! Tänk bara på att du inte bara berättar och kritiserar utan talar om vad du vill ex att kommunstyrelsen skall skjuta upp sitt beslut, inte lägga ner <min skola> eller vad nu det kan vara.

 

 

 

Vill du skriva en insändare i Eskilstunakuriren?

-Då gör du så här!

En insändare får vara max 1500 tecken lång. Du får skriva under med signatur men du MÅSTE bifoga namn, adress och telefonnummmer. Ingen personlig kritik. Eskilstunakuriren förbehåller sig rätten att stryka i texten samt avstå publicering.

Adress:

Åsikter, Eskilstunakuriren

Box 120, 631 02 Eskilstuna

E-mail asikter@ekuriren.se

 

 

 

 

 

 

Gör din röst hörd 1-2-3

1. Välj till vem eller vilka du skall skicka din röst till - 2. Välj din malltext eller skriv själv - 3. Skicka

1. Välj en eller flera texter

 

 

Mall 1- till kommunen-kopiera och klistra in i ett mail

Ämne: Besinna er! En medborglig protest

 

Jag, protestera rmot att kommunen 'rusar' igenom ett beslut utan att:

  1. analysera vilka konsekvenser detta får i samhället
  2. utan att ha en detaljerad budget
  3. utan att veta vilka problemområden som skall lösas

 

 

Jag kräver att kommunstyrelsen skjuter upp sitt beslut tills dess att dessa analyser är gjorda.

 

Medborgare i Flens kommun

 

<ditt namn>

 

 

Mall 2- till politiker-kopiera och klistra in i ett mail

Ämne: Besinna er! Politker lyssna på oss väljare

 

 

Jag kräver att mina politiker tar ett ansvar för att hålla HELA kommunen levande. Jag kräver också att ni begär in underlag från kommunen om hur skolprojektet kommer att påverka samhällena i Flens kommun för:

  • Boende
  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Ekonomiskt

 

Samt att kommunstyrelsen inte får ta ett beslut med nuvarande underlag.

 

Jag kommer att rösta på det parti som värnar om en framtid för en levande Flens kommun och som värnar om både våra barns skola OCH vardag !

 

 

Medborgare i Flens kommun

 

<ditt namn>

 

Mall 3- till kommunen/politiker-kopiera och klistra in i ett mail

Ämne: Malmaskola 7-9 skall vara kvar!

 

Jag kräver att Malmaskola 7-9 skall vara kvar i Malmköping!

 

Medborgare i Malmköping

 

<ditt namn>

 

 

Mall 4- till kommunen/politiker-kopiera och klistra in i ett mail

Ämne: Låt Flen leva min skola skall vara kvar!

 

Jag kräver att <skola> skall vara kvar i <ort>.

 

Medborgare i <din ort>

 

<ditt namn>

 

 

2. Välj vart du vill skicka din protest eller röst.

 

Flens Kommun

Namn

Email

Kommunstyrelsen

Jan-Erik Larsson/ Ordförande

jan-erik.larsson@flen.se

 

 

 

Flens Politiska partier

 

 

A2000

Lars Falk

lars.falk@flen.se

Centerpartiet

Lotta Jonsson/ Gruppledare

lotta.jonsson@flen.se

Folkpartiet

Berit Hyllbrant/ Gruppledare

berit.hyllbrant@telia.com

Miljöpartiet

Robert Nordgren/ Kontaktperson

robert.nordgren@mp.se

Nya Moderaterna

Emma Dahlin / Ordförande

emma.dahlin@hotmail.com

Sverigedemokraterna

Sven Bager/ Kontaktperson

sven.bager@sverigedemokraterna.se

Vänsterpartiet

Kontakt

flen@vansterpartiet.se

 

 

 

 

 

3. Skicka -> KLART!

 

Rör inte vårt skolprojekt

 

Det var det intrycket man fick efter senaste mötet i kommunfullmäktige, skriver debattören.

 

 

I ett antal artiklar har jag kritiserat Flen och dess ledning för att ha fastnat i ett antal tankefigurer i stället för att visa vad den själv står för och tänker åstadkomma. Jag har efterlyst en helhetssyn och ett mer dynamiskt nytänkande samtidigt som det drivs ortsutvecklingsprojekt för att allehanda ting ska förbättras i de olika delarna. Ävenså har jag förklarat varför den så kallade visionen mer är beskrivningen av en "bästa av världar" i stället för bygdens behov av fler invånare. Flens ledande politiker tog till orda och tyckte att min syn tydde på låg respekt för vad hundratals människor presterat i sina ortsutvecklingsprojekt.

 

Och så kom då skolutvecklingsprojektet. Nu hände det saker. En barn- och utbildningsnämnd hade under flertalet år inte helt skött sitt uppdrag. Behovet av experthjälp låg nu i dagen och kunde inte längre döljas. Efter diverse konvulsioner gav ledningen med sig och Skolprojektet blev till. Resultatet är i dag för många ett påtagligt bra och för andra ett kännbart faktum. Det senare är sannolikt ett resultat av mångårigt låt gå-tänkande. Den politiska ledningen är på gränsen till euforiskt lycklig medan en stor del av orterna menar att deras ortsutvecklingsprojekt nonchaleras. "Vägde färdplanen inte tyngre än så här?" blir naturligtvis frågan. Det gagnar föga att ledningen nu hänvisar till helikopterperspektiv och vad helheten kräver. Inte heller att det handlar om "en skola att vara stolt över". "Vad var tanken bakom färdplanen? Vi som trodde det var allvar och började satsa på större saker än bara enstaka färre förbättringar". Inga konstiga frågor med tanke på kommunledningens tidigare agerande.

 

Dilemmat och splittringen är självförvållade tillstånd av såväl kommunledning som projektledning. Den förra vill gömma sig bakom behov och experter. Den senare bakom den akademiska stringensen och intellektuella klarheten/kylan. Men dessvärre är grundfelet att finna i processens upplägg där hänsyn till gällande värdekultur och skillnader i livsmiljö underskattats. I stället för en beslutsordning för de olika blocken borde man innan allt sattes igång kommunicerat och fått beslut om helheten och först därefter tagit de olika delarna. Med helheten sist blev många tagna på sängen.

 

Har man inte sålt in och förankrat helheten i det första man gör, har man inte heller motiv eller jordmån för de olika delarna. Specifikt i ett så opinionsmässigt känsligt projekt som skolan vet alla kommuner som drabbats att "What's in it for me" är den stora huvudfrågan. Klarar man inte attitydvallen står man rätt naken i allt förändringsarbete.

 

Den ledningsmiss som gjorts kan inte korrigeras med vare sig diktat eller vädjan om sympati för värdet av nedlagt arbete utan att det blir "rör inte vårt fina skolprojekt". Litet av det intrycket fick man på läktarplats vid senaste kommunfullmäktigemötet. Den egentliga verkligheten blir inte helt lätt.

 

Stig Carstensen

 

pensionerad företagsledningskonsult i nordiskt näringsliv

 

Debattartikel från e-kurien från Måndagen den 11 november 2013